Eltérően használják az internetet a szegény és a gazdag gyerekek

Körülbelül ugyanannyi időt töltenek az interneten a fiatalok a legtöbb országban, függetlenül az anyagi helyzetüktől. A különbség viszont jelentős, ha azt vizsgáljuk, hogy hogyan használják az internetet a szegény, és a gazdag fiatalok. 

Ezt mondja legalábbis egy OECD országokban végzett kutatás, amelyik meglepő eredményre jutott: a gazdagabb tinédzserek jellemzően információkat keresnek és híreket olvasnak, és kevesebbett csetelnek, vagy játszanak. A kutatás 40 ország adatait vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a gazdagok és a szegények egyaránt hozzáférnek az internethez, a digitális szakadék inkább a felhasználási módokban jelentkezik. 

yzSYOmVgF3NkALP1WXYpB2NmcOZgqSOIHxSYNclh2Dk.JPG

2012-ben a hátrányos helyzetű diákok az OECD országokban átlagosan ugyanannyi időt töltöttek online, mint a szerencsésebb társaik, sőt 42-ből 21 országban még több időt is töltöttek az interneten.  Az északi országokban, Hong Kongban, Hollandiában és Svájcban a hátrányos helyzetűek 98%-a rendelkezik otthoni internet eléréssel. Ezzel ellentétben az alacsony és közepes gazdasági teljesítményű országokban a hátrányos helyzetű tinédzserek csak az iskolában férnek hozzá, de még ott sem mindig. Így van ez a Török diákok felével, a mexikóiak 40%-ával, és a jordán, chilei és costa rica-i diákok 38%-ával is.

Minden országban jellemző azonban, hogy az, hogy mit csinálnak a számítógépükkel az e-mail használattól a hírolvasásig, szorosan összefügg a társadalmi státusszal még azokban az országokban is, ahol minden fiatal rendelkezik interneteléréssel. 

“Az egyenlő hozzáférés nem jelent egyenlő lehetőségeket” - mutatta ki a kutatás. Hiába elérhető mindenki számára, hogy ismereteket szerezzen a világról, fejlessze a képességeit, vagy jól fizető állásokra jelentkezzen, a hátrányos helyzetű diákok sokkal kevésbé ismerik a technológia adta lehetőségeket. 

“Valószínűleg hiányos a tudásuk, és a kevésbé vannak birtokában azoknak a képességeknek, amik ahhoz szükségesek, hogy az online lehetőségeket valódi lehetőségekké alakítsák” - jelentete ki a kutatás. 

A kutatás alapjául szolgáló adatokat az OECD államokban végzett PISA felmérés adta, melyben 15 éves diák teljesítményét vizsgálták, a matematika, a tudomány és az olvasás terén.  
A PISA eredmények rámutatnak, hogy az internethasználatban megjelenő különbségek összefüggésben állnak a a tudományos teljesítménnyel. 
A riport ugyan elismeri azokat a törekvéseket, amik a hozzáférhetőbb internetre irányulnak, de amellett érvel, hogy valójában a műveltség fejlesztése az, ami csökkentheti a digitális egyenlőtlenséget. 
A kutatók szerint annak biztosítása, hogy minden gyermek elérje szövegértéshez szükséges olvasási szintet, jobban hozzájárul ahhoz, hogy egyenlő esélyeket teremtsen a digitális világban, mint a csúcstechnológiájú eszközök és szolgáltatások elérhetőségének bővítése vagy támogatása.

megjelenés helye: forrás
letöltés időpontja: 2017.11.15.
szerző: ismeretlen

Marcell Mark