Az internetre közműként kellene tekintenünk!

A gyerekeknek digitális műveltségre is szert kellene tenniük, mint kulcs képességre a matematika és az irodalom mellett egy angol kutatás szerint. A számítástechnika hatalmas lehetőségeket rejt, ugyanakkor potenciális veszélyeket is, figyelmeztettek brit kutatók.

Szerintük az internetre úgy kellene tekintünk, ahogy a vízre, és az elektromosságra, mint közműre.

Ezeket a témákat emelték ki a kutatók:

  • Egyetlen gyerek se hagyja el az iskolát, alapvető digitális tudás nélkül. A mindennapi tevékenységekhez - mint a bevásárlás, a telefonhasználat, a bankolás - egyre inkább nélkülözhetetlenek a technológiai ismeretek. A digitális képességek (ezek alatt azokat a képességeket értjük, amelyek ahhoz szükségesek, hogy digitális technológiát használjunk) ma alapvetően szükségesek az élethez. Az egyéneknek és a cégeknek egyaránt szükségük van rájuk, hogy meg tudják védeni magukat az online térben. Nem fogadhatjuk el, hogy bármilyen csoport számára ne legyen elérhető a technológia. Minden országnak törekednie kell arra, hogy a lakosság túlnyomó többsége elérje a társadalomban való teljes részvételhez szükséges digitális műveltség szintjét.

  • Az egyetemeknek biztosítaniuk kell, hogy minden diplomás "digitálisan kompetens" legyen. Egyre több támogatást kapnak a gyakornoki programok, de ahhoz, hogy egy ország elérje céljait, ennél többre van szükség. Nincs elegendő szakmai gyakorlat a digitális tantárgyak esetében, és nem elég az olyan gyakornoki program sem, amelyeknek a digitális terület részét képezi. Pedig a gyakornoki programok a felsőoktatás és a hagyományosabb oktatási útvonalak megvalósítható alternatívája lehetne.

  • A gyakornoki képzésnek nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a digitális készségekre. A szakmai gyakorlatok segíthetik a rövid és középtávú készséghiányt. Az EGSZB úgy véli, hogy a 16-19 éveseket a munkaadóknak, a tanároknak és a pályaválasztási tanácsadóknak kell irányítaniuk, hogy lehetővé tegyék számukra a megfelelő szakmai gyakorlatok kiválasztását. Kezelni kell a negatív percepciókat is a szakképzésben az iskolák, a tanárok és a szülők között.

  • A nők alacsony kockázatvállalási hajlandósága visszatartja a versenyképességet, mert hiányoznak a nők olyan területekről, mint a tudomány, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika, és nagyon kevesen választanak digitális karriert. "A lányokat korábban és minden oktatási szinten be kell vonni az ilyen jellegű képzésekbe". Foglalkoznunk kell az ilyen jellegű munkahelyek "férfiorientált" megítélésével is a jelentés szerint.

A riport szerint a mostani munkák 35%-a 20 éven belül automatizálva lesz az Egyesült Királyságban. Sürgősen intézkedni kell, hogy erősítsük az Egyesült Királyságban a digitális gazdaságot, és a kormánynak úgy kell viselkednie, mint egy karmesternek a zenekarban: az vállalkozásokra és az oktatásra koncentrálni. Fordulóponthoz értünk - írja a kutatás: “A digitális vállalkozások bárhol lehetnek a világon, és ha nem sikerül számukra olyan környezetet teremteni, amiben fejlődhetnek az Európai Unióban, akkor kevésbé prosperáló gazdaság leszünk, sokkal rosszabb teljesítménnyel, és sokkal kisebb befolyással, mint ahogy a lehetőségeink engednék. A digitális technológia hatásai irányadóak - a tömegközlekedéstől a mezőgazdaságig, és a háztartási eszközöktől a pénzügyi szolgáltatásokig. A “big data” átalakítja az egészségügyet, és a gyógyszeripart éppúgy, ahogy a fogyasztási cikkeket, és a közszolgáltatásokat. A szervek 3D-s nyomtatása segíti a sebészeket, a robotkarokat pedig agyhullámokkal irányíthatjuk. Egyre inkább függünk a technológiától a személyes életünkben is: a közösségi médiát használjuk szórakozásra, és az idősebb emberek, vagy a tartós betegségekkel élők ma már képesek az egészségüket monitorozni otthonról.

A digitális megosztottság továbbra is fennáll az Egyesült Királyságban, hazánban a helyzet vélhetően ennél rosszab: hat millió állampolgár van, aki még soha nem használta az internetet, és 9,5 millióan vannak azok, akiknek hiányosak a digitális készségeik, részben azért, mert "rosszul tanultak az iskolában". Külön felhívja a figyelmet arra, hogy a közepes és magas szintű digitális készségek hiánya "azonnali figyelmet igényel", ha az Egyesült Királyság versenyképes szeretne maradni a globális piacon. Cselekedni kell, minden szinten a tehetséggondozástól, az általános- és középiskolán keresztül a felsőoktatásig. "Az alacsony sávszélesség, a hozzáférés hiánya és a korlátozott IKT-készségek kombinációja sok embert zárhat ki a digitális világból, és csökkentheti a közszolgáltatások hozzáférhetőségét, gátolhatja a növekedést.
 

Emellett a vidéki területek elveszíthetik versenyképességüket, mert kevésbé lesznek vonzóak az üzleti élet számára - teszi hozzá. Végül is a legutóbbi "Speak Up for Rural Scottland" nevű konzultáció már kulcskérdésként jelölte meg a sávszélesség növelését, mint létfontosságú intézkedést a vidéki területek gazdasági növekedésének támogatására.

megjelenés helye: forrás
letöltés időpontja: 2017.11.15.
szerző: Raffaele Pavoni
 

Marcell Mark