Digitális kompetencia: az alapvető 21. századi képesség a tanárok és a diákok számára

A digitális kompetencia 5 pillére

A mai világban a digitális kompetencia elengedhetetlen a tanuláshoz, a munkához és a társadalomban való aktív részvételhez. Az iskolai oktatásban nem csak a kompetencia megismerése, elsajátítása a cél, hanem annak fejlesztése is. Tudjon meg többet ebben a bemutatóban!

Mi az a digitális kompetencia?

A digitális kompetencia a nyolc kulcs kompetencia egyike, ami magában foglalja az információk digitális teljes körű technológiáját, az információáramlást, a kommunikáció és az alapvető probléma megoldási képességeket. Ez egyszerűnek tűnhet mindenkinek, de a 2015-ös Digitális Agenda adatai szerint az EU lakosságának 40% -a nem rendelkezik megfelelő szintű digitális kompetenciával rendelkezik, ráadásul 22% -uk nem használják az internetet.

Riina Vuorikari szakértő véleménye szerint a digitális kompetencia segít nekünk olyan egyéb kulcskompetenciák elsajátításában is, mint a kommunikáció, a nyelvtudás vagy a matematika és a különböző természettudományok alapvető készségei.

E kompetencia jellegének jobb megértése érdekében az Európai Bizottság kidolgozta az Európai Digitális Kompetencia Keretrendszert (DigComp), amely öt területre oszlik: az információ és az adatok írása; kommunikáció és együttműködés; digitális tartalom létrehozása; biztonság; és problémamegoldás.

A közeljövőben a pedagógusoknak saját keretrendszerük lesz a DigCompEdu néven, mely jelenleg még kidolgozás alatt van. A terv szerint ebben a keretrendszerben hat fejlesztésre szoruló terület lesz megtalálható, beleértve a szakmai környezetet; digitális források létrehozását és megosztását; a digitális eszközök használatának irányítását; az értékelést; a tanulók digitális kompetenciájának elősegítését, és a tanulók szerepének erősítését.

Hogyan fejlődik a digitális kompetencia Európában?

Az Eurydice-jelentés (2012) azt mutatja, hogy szinte minden európai országnak van egy sajátos nemzeti stratégiája a digitális kompetencia fejlesztésével kapcsolatban.  A tanulmány idején a digitális kompetenciát minden országban oktatták, két EU-s országban azonban kiemelten, magas szinten, míg a többi középfokú szinten. Az oktatás sokszor más tantárgyakba integrálva történt, de bizonyos esetekben különálló tárgyként is.

A tanárok megfelelő digitális kompetenciával való ellátása kulcsfontosságú tényező: a legfrissebb OECD TALIS (2013) tanulmánya kimutatta, hogy az oktatók és a tanárok 18% -a úgy érzi, hogy nagyobb szükségük van az IC T-készségek fejlesztésére az oktatásban,  16% -uk pedig szívesen használná az új technológiákat a munkahelyén .

A legnagyobb európai tanári hálózat, az eTwinning, megfelelő területet teremt a tanárok számára a társaikkal való együttműködéshez és az ICT használatának elsajátításának új módjaihoz. Az eTwinning tanulmány (2015) szerint a tanárok nagy része úgy érezte, hogy az eTwinning nagy hatással volt a technológiai készségeik fejlődésére az oktatás területén. Sokan online kurzusokon vettek részt, melyek még könnyebbé tették nekik pl. a digitális eszközök használatát az óráik során, sőt, sokszor a közösségi hálózatok segítségét is bevonták az oktatási folyamatokba, és a diákokkal való kapcsolattartásba.

Hogyan támogathatjuk a digitális kompetenciát az osztályban?

Elfogadott már az a nézet, hogy a digitális kompetencia fejlesztését már a korai fejlődési szakaszban meg kell kezdeni, de nagyon fontos szempont, hogy a technológiákat, az eszközök típusait és a velük töltött idő mennyiségét kellően szabályozni kell.  

A Beszélő Képek egy díjnyertes eTwinning projekt az általános iskolás diákok számára.

A gyerekek különböző képeket és videókat készíthetnek, melyek segítségével megtanulják jobban kifejezni magukat, és általuk tudnak meséket, történeteket mondani, kitalálni.  Ezáltal megtanulhatják, hogy a dolgok nem mindig olyanok, mint amilyennek tűnnek, ugyanis a fényképek manipulálhatók, és megtanulják, hogy a különböző szempontok, érzések, vélemények kifejezésére hogyan tudják ezeket használni.

Ha érdekli önt a digitális eszközök hatékony használata az oktatásban, olvassa el Luis Fernandes portugál vezető tanár szakértői cikkét.

A következő videóban pedig Esther Wojcicki osztja ötleteit a projekt alapú tanulási és digitális eszközök alkalmazásáról az osztályteremben.

Az online képzés iránt érdeklődő pedagógusok érdekes online tananyagokat találhatnak az Európai Iskolahálózat Akadémián.

megjelenés helye: forrás
letöltés időpontja: 2018.03.19.

 

Marcell Mark